Tulosta tämä sivu

Toimintasuunnitelma

 

 

JOUTSAN OSAKASKUNTIEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

 

Toiminta-alue: Joutsan, Makiaistenmaan, Pynnölän ja Sairasten osakaskuntien vesialueet kokonaisuudessaan ja Ruskealan ja Hartolan osakaskuntien Joutsassa Oravakivensalmen yläpuolella olevat vesialueet, sekä Rusin osakaskunnan ja Kirkkolan Puttolanselällä oleva vesialue.

Hallinto: Käytännön asioita hoitaa osakaskuntien valitsemista edustajista koostuva toimikunta.

 

Toiminta ja toimintaohjeet:

Lupien myyjinä toimivat, Teboil Huttula, Joutsan Huolto-osa Oy, Rautakauppala, Tikanderin kioski ja Tampinmyllyn leirintäalue...

Osakkaille myydään perushintaisia yksiköitä enintään 16 kpl/osakas. Osakaskuntien alueella asuville ja vuokramökeille myydään perushintaisia yksiköitä enintään 16 kpl. Perusyksikön hinta on 6€. Ammattikalastajat jotka tarvitsevat yli 16 yksikköä käsitellään

osakaskuntien vuosikokouksessa kirjallisen anomuksen perusteella.

 

osakkaat ja alueella asuva ulkopuolisille

Vesilintujen metsästys 8 euroa/lupa (vain osakkaille) ei myydä

Vieraslupa vesilintu. mets. 10 euroa/pv (vain osakkaan vieraille) ei myydä

Rapumerta 1merkki mertansa enintään 10 mertaa ruokakunta.

Vetouistelu 6 euroa/yksi pyydysmerkki /uistin. Kalastuksenhoitomaksulla saa käyttää yhtä

uistinta. Mateenpilkintä tarkoituksella ulkopuolelta tartuttavilla pilkeillä on kielletty. Mato-onginta ja pilkkiminen yhdellä pilkillä ei tarvitse lupia. Atraimen käyttö kalastuksessa on kielletty 15.4–31.5 välisenä aikana.

 

Niille joilla ei ole kalastuslain perusteella oikeutta kalastukseen osakaskuntien vesialueella myydään kalastuslupia hintaan 6 euroa/yksikkö korkeintaan 16kpl.

 

Esitetään edelleen Mieskonmäen osakaskunnalle, että kilpailuluvat Vallaspellon koululta tapahtuviin kilpailuihin joissa on yli 200 osan ottajaa, myydään toimikunnan toimesta 0,50€

kpl. Mahdolliset kilpailuista saatavat varat käytetään kalavesien hoitoon kilpailualueille.

Suonteen kalastusalue valtuutetaan edelleen myymään uistelulupia koko toimikunnan hoitamille vesialueille. Ollinsalmen seudun osakaskunta myy Valkealammen rapuluvat. Lupia myydään ainoastaan osakkaille.

Lupien myyntitulot ja muut tulot esitetään käytettäväksi pääasiassa kuhan, siian ja järvitaimenen istutuksiin.

Vesialueen omistajille kuuluvat kalastuksenhoitomaksuista jaettavat omistajakorvaukset, sekä Suonteen kalastusalueen toimesta myytävistä viehekalastuksen yhteislupatulot jätetään edelleen Suonteen kalastusalueelle käytettäväksi kalan istutuksiin ja kalavesien hoitoon tasapuolisesti eri osakaskuntien alueilla.

Suonteen Kalastusalueen päätöksellä on:

  • yli 6 metriä syvissä vesissä on 31 – 54 millimetrin solmuvälin verkoilla pyynti kielletty vuosittain ajalla 1.10. – 30.4.

  • Alamitat ovat samat kuin valtakunnallisesti Harjus 35, Kuha 42, Järvilohi 60 senttimetriä rasvaeväleikattu (istutettu) järvitaimen50cm. Luontainen järvitaimen on kokonaan rauhoitettu vuoden 2016 alusta lähtien.

Osakaskuntien päätöksellä:

  • troolikalastus on kielletty kokonaan

  • Kalastuksessa on huomioitava, että lahtien suussa, salmissa ja kapeikoissa on kalastettava siten, että vapaata vettä kalan kululle ja veneilylle yms. on aina vähintään puolet, eli pyydykseen saa laskea vain toisesta rannasta enintään kapeikon puoliväliin saakka.

  • Joutsan osakaskunnan alueella Myllylahdella uuden ja vanhan sillan välillä ja 200metri uudesta sillasta selälle päin verkkokalastus on kielletty kokonaan ja uuden sillan ja Myllykosken välisellä alueella verkko-, rysä- ja vapakalastus on kielletty ajalla 15.9. – 15.12. ja muina vuoden aikoina vanhan sillan ja Myllykosken välisellä alueella saa kalastaa 60 mm:n ja sitä harvemman solmuvälin verkoilla 2verkkoa perättäin rannalta keskiosa jätettävä vapaaksi kalatieksi.

  • Suonteen ja Rajalanselän välissä oleva Virtasalmi on rauhoitettu verkko ja rysäkalastukselta.

  • Ihantlammessa saa kalastaa vain kahdella verkolla ruokakuntaa kohti.

  • Pehketlampi ja Mustalampi eivät kuulu Joutsan osakaskuntien toiminta-alueeseen.

 

 

Toisarvoisen kalan pyyntiä jatketaan Joutsan osakaskuntien vesialueella ja pyyntiä varten annetaan pyydyskohtaiset luvat korvauksetta. Mikäli samalla pyydetään myytävää arvokalaa niin silloin kalastajan on itse hankittava tarvittavat pyydysyksiköt.

Kalastuksessa ja vesilintujen metsästyksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia ja muita viranomaisten määräämiä ohjeita.

Kalastuksen valvontaa suorittavat valvontakokeen suorittaneet viralliset kalastuksenvalvoja.

Myllykosken kunnostussuunnitelma yhteistyössä kunnan kanssa 2018 jatko suunnitelman mukaan 2019 eteenpäin jos rahoitus järjestyy. Ehdotus kunnostukseen on tullut ELY keskukselta


Edellinen: Toimintakertomus
Seuraava: Vuosikokous